Тест за приложимост на Импулсната терапия според Вашите симптоми
----
Лични данни
>
Поведен-
ческа промяна
>
Сърдечно-
съдови
>
Храносмила-
телна система
>
Имунитет
>
Мускулно скелетна система
>
Нервна система
>
Кожа, коса, нокти
>
Гинеколо-
гични
>
Прием на медикаменти
next back
Възраст и пол
За по-прецизен анализ, моля отметнете към коя възрастова група принадлежите и от какъв пол сте ?
под 20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
над 76
Жена
Мъж
Общи симптоми
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали последните месеци!

%

Кръвообращение и сърдечно-съдови
Отметнете нарушенията, които сте установили от изследвания или наблюдения !
Храносмилателна система
Отметнете симптомите, които сте установили!
Имунитет
Отметнете симптомите, които сте наблюдавали !
Мускулно скелетна система
Отметнете симптомите, които сте наблюдавали последните месеци!
Нервна система
Кожа, коса, нокти
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали напоследък!
Гинекологични
Отметнете какви симптоми сте наблюдавали напоследък!
Прием на медикаменти
Отметнете лекарствата, които пиете !